Články pro rodiče

Zajímavé čtení

Co potřebují děti a co trápí mateřské školy

Vysoké počty dětí ve třídách, stále narůstající administrativa, džungle právních předpisů, dotace místo systémových řešení, zařazování dětí dvouletých do MŠ bez personální podpory a podmínek atd. – problémy, které nás tíží a bohužel nepřispívají ke kvalitě vzdělávání.

Celý článek – Co potřebují děti a co trápí MŠ

Bezplatný časopis pro rodiče předškoláků

Čtěte online na: http://www.forum-media.cz/muj-predskolak

Dvouleté děti potřebují pocit bezpečí

K tématu dvouletých dětí v MŠ se na konferenci vyjádřila psycholožka Lenka Šulová. Podle ní je nutné myslet zejména na potřeby takto malých dětí a na to, aby byl zajištěn jejich pocit jistoty a bezpečí. Dvouleté dítě potřebuje individuální péči, během níž se bude rozvíjet autonomie jemu šitá na míru.

Celý článek – Dvouleté děti potřebují pocit bezpečí

Desatero pro rodiče

Doporučující materiál MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Celý článek – Desatero pro rodiče MŠMT

Jak na dětské úzkosti a strachy

„Strašit“ děti čertem – ano či ne? Jak učit děti překonávat vlastní úzkosti? Je vhodné vždy dítě ochraňovat před nepříjemnými situacemi nebo mu můžeme vhodně pomoci naučit se je postupně zvládat?

Celý článek – Dětské strachy a úzkosti

Komunikace s dítětem

Hovořit s dítětem tak, aby dospělému správně porozumělo, nebývá vždy jednoduché.
Srozumitelné a jednoznačné sdělování je jedním ze základních předpokladů výchovy k samostatnému a odpovědnému rozhodování v dětství i dospělosti.

Celý článek – Komunikace s dítětem

Nemocné děti ve školce

Zajímavý článek z pohledu pracujícího rodiče – viz příloha je velmi pravdivý. I my, pedagogové, se snažíme Vaše děti chránit od různých nemocí a jsme velmi vděčni zodpovědným rodičům, kteří zdravotní stav svého dítěte nepodceňují a chovají se ohleduplně.

Celý článek – Nemocné dítě ve školce

Kompetence rodičů a MŠ

Velice často se v životě zaklínáme formulkou, že to přece „děláme pro naše děti“. Ale je to skutečně tak? Je opravdu to, co řada dospělých považuje za správné, nejlepší i pro děti?

Celý článek – Kompetence rodičů a MŠ