Omlouvání, odhlašování dětí

Odhlašování obědů je možné do 7:00 hod. daného dne.

Neodhlášený oběd je možno vyzvednout první den nepřítomnosti v mateřské škole v 11:00 – 11:15 hod. Je nezbytné vyzvednutí předem ráno nahlásit.

K odhlašování stravy i omlouvání dětí slouží aplikace Naše MŠ.

Odpolední svačinu lze odhlásit rovněž omluvenkou v aplikaci, použít parametr PO OBĚDĚ.

Náhradní možností je SMS na číslo 734 514 355 v následující formě: jméno a příjmení dítěte, třída, datum na které odhlašujete a celý den/po obědě.