Recyklohraní

Mateřská škola je od školního roku 2018 zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je pod záštitou MŠMT České republiky.

Cílem tohoto programu je prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklování odpadů.

Sbíráme použité baterie a použité drobné elektrozařízení.

Za tento sběr získáváme body a za body odměny pro děti do MŠ.

Program nabízí také zadání úkolů týkajících se správného nakládání s odpady. Úkoly zpracováváme a plníme s dětmi a získáváme za ně body stejně jako za sběr.