Spolek rodičů

Spolek rodičů při MŠZM

je založen za účelem podpory a rozvoje Mateřské školy Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961.

Hlavní činnost spolku a jeho cíl je:

  • poskytovat příspěvky na kulturní aktivity mateřské školy
  • poskytování pomoci při organizaci ozdravných pobytů, sportovních akcích dětí mateřské školy
  • podpora materiálního vybavení mateřské školy
  • organizace dobrovolné výpomoci při údržbě mateřské školy a její zahrady

Předmětem hlavní činnosti spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

Předsedkyně spolku: Ing. Iveta Viktorinová

e-mail: [email protected]

Č. účtu: 2100781106/2010 FIO BANKA