Novinky ze školky

Nové opatření

Vážení rodiče, všichni víme, že epidemiologická situace není dobrá. Abychom co nejvíce předcházeli riziku uzavření celé školky nebo většího počtu tříd v případě výskytu onemocnění Covid – 19 i nepříjemnému testování malých dětí, jsme nuceni přidat jedno nové bezpečnostní opatření: NOVÉ – platí od úterý 12. 1. 2021 Snažíme se spojování tříd omezit na nezbytně…

Číst celé

Velká novina

Vážení rodiče, milé děti, máme pro vás velkou novinu: naše školka dostala pod stromeček nový název. Od 1. ledna 2021 se jmenujeme Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961.

Číst celé

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Milí rodiče, milé děti a všichni příznivci naší školky, máme za sebou čtvrtou adventní neděli a Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Letos jsme Vás ze známých důvodů nemohli pozvat na tradiční adventní odpoledne, abychom si společně užili trochu předvánoční nálady. Ale nezapomněli jsme na Vás. Zvolili jsme náhradní řešení v duchu dnešní doby: Zveme…

Číst celé

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, kteří jste si nechali své dítě doma, když to Vaše rodinná a pracovní situace dovoluje. Vám, kteří do MŠ chodíte, děkujeme za dodržování bezpečnostních opatření. Vážíme si toho, že dle svých možností pomáháte snížit riziko šíření nákazy v komunitě. Pro nepřítomné starší děti jsme připravili materiál pro domácí vzdělávání. Byl rozeslán na mailové…

Číst celé

Otevření MŠ

Vážení rodiče, milé děti, jsme rádi, že můžeme od úterý 3. listopadu 2020 znovu obnovit provoz naší školy. Ještě nemáme k dispozici všechny pracovnice, školka bude fungovat v omezeném režimu. Do školky mohou přijít pouze děti ZCELA zdravé v doprovodu jedné osoby. Doprovázející osoba musí mít zakryté dýchací cesty – roušku či respirátor přes ÚSTA I NOS a…

Číst celé

Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Mise školy

Mise školy

Pomáháme skládat drobné střípky poznání do pestré mozaiky světa, učíme děti fungovat v rámci společnosti. Jsme tu proto, abychom v dětech prostřednictvím hry vzbudili touhu učit se. To vše v bezpečném, láskyplném prostředí.

O školce

O školce

Škola se nachází v klidném místě na kraji sídliště na nábřeží Závodu míru v těsném sousedství základní školy. V bezprostřední blízkosti školy je autobusové nádraží a zastávky MHD, nedaleko je i vlakové nádraží.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

  • Chceme být školou, která poskytuje kvalitní vzdělání všem dětem podle jejich možností, která motivuje děti k zájmu o celoživotní vzdělávání.
  • Chceme být školou, ve které je příjemně, bezpečno a která je vybavena vším, co je potřebné ke kvalitnímu vzdělávání.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Denně připravujeme pro děti pestrý a promyšlený program. Do něj zařazujeme:

  • Prvky z programu Začít spolu
  • Prvky metody Hejného matematiky
  • Činnostní učení
  • Výuku angličtiny – u starších dětí