Knihovna MŠ

Informace k půjčování knih v mateřské škole

  1. Knihy lze půjčovat a vracet v ředitelně MŠ.
  2. Knihy zapůjčuje ředitelka nebo zástupkyně na dobu max. jednoho měsíce.
  3. Současně lze zapůjčit 2 knihy do rodiny.
  4. Knihy půjčujeme pouze zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy.
  5. Při poškození nebo ztrátě knihy je ten, kdo si ji půjčil, povinen knihu uhradit v plné výši.

Soubory ke stažení