Adaptační program „Hrátky pro nejmenší“

Začínáme 4. 10. 2023.

Program je určen dětem, které jsou přijaty do naší MŠ a budou nastupovat až v průběhu školního roku a pro děti starší dvou let, které budou podávat přihlášku na další školní rok, a jejich rodiče.

Cílem je usnadnit dětem adaptaci na prostředí MŠ, činnosti, pedagogické pracovnice a kolektiv dětí.

Pro děti, které ještě nejsou přijaty do naší MŠ, je třeba odevzdat formulář (ke stažení níže) s lékařským potvrzením.

Docházka dítěte nemusí být pravidelná, prosíme však, abyste účast nahlásili alespoň den předem na e-mail [email protected] nebo SMS zprávou na telefon 734 514 355.

Hrátky probíhají zpravidla od října do května ve středu od 15.45 hod. do 16.30 hod. (polovinu času tvoří řízené činnosti učitelkou a druhou polovinu volné hry dětí).

Pravidla pro děti a jejich doprovod

 1. Hrátek se může účastnit jedno dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.
 2. Dítě ani doprovod nesmí jevit ani pociťovat příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 3. Po celou dobu pobytu dítěte ve třídě za své dítě zodpovídá rodič (jiná dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je, co dělá – tzn., že rodič zodpovídá za bezpečnost svého dítěte.
 4. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem uklidit.
 5. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je – vysvětlí dítěti proč.
 6. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby po třídě neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.
 7. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené.
  Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, bude se dívat, pozorovat a nebude ostatní děti rušit.
 8. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC, do umývárny. K hygieně budou používat určená umyvadla s papírovými ručníky.
  Zde důsledně platí pravidlo, že NEBĚHÁME v prostoru umývárny, WC, šatny.
 9. Rodič i dítě musí mít přezůvky.

Soubory ke stažení