Adaptační program „Hrátky pro nejmenší“

Program je určen dětem, které jsou přijaty do naší MŠ a budou nastupovat až v průběhu školního roku a pro děti starší dvou let, které budou podávat přihlášku na další školní rok, a jejich rodiče.

Cílem je usnadnit dětem adaptaci na prostředí MŠ, činnosti, pedagogické pracovnice a kolektiv dětí.

Pro děti, které ještě nejsou přijaty do naší MŠ, je třeba odevzdat formulář (ke stažení níže) s lékařským potvrzením.

Docházka dítěte nemusí být pravidelná, prosíme však, abyste účast nahlásili alespoň den předem na e-mail [email protected] nebo SMS zprávou na telefon 734 514 355.

Hrátky probíhají zpravidla od října do května ve středu od 15.45 hod. do 16.30 hod. (polovinu času tvoří řízené činnosti učitelkou a druhou polovinu volné hry dětí).

Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření a nouzového stavu odkládáme začátek programu na neurčito – do odvolání, až epidemiologická situace dovolí.

Pravidla pro děti a jejich doprovod

 1. Hrátek se může účastnit jedno dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.
 2. Po celou dobu pobytu dítěte ve třídě za své dítě zodpovídá rodič (jiná dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je, co dělá – tzn., že rodič zodpovídá za bezpečnost svého dítěte.
 3. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem uklidit.
 4. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je – vysvětlí dítěti proč.
 5. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby po třídě neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.
 6. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené.
  Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, bude se dívat, pozorovat a nebude ostatní děti rušit svou vlastní hrou.
 7. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC, do umývárny. K hygieně budou používat určená umyvadla s papírovými ručníky.
  Zde důsledně platí pravidlo, že NEBĚHÁME v prostoru umývárny, WC, šatny.
 8. Rodič i dítě musí mít přezůvky.

Soubory ke stažení