Informace k placení

Informace k placení příspěvků do Spolku rodičů

Členská schůze Spolku rodičů při MŠZM schválila příspěvek ve výši

700,- Kč na školní rok (70,- Kč/měsíc).

ÚČET U FIO BANKY č. 2100781106/2010
Při placení příspěvků vždy používejte variabilní symbol přidělený dítěti v MŠ.