Informace k placení

Informace k placení příspěvků do Spolku rodičů

Placení příspěvků ve školním roce 2019/2020

ÚČET U FIO BANKY č. 2100781106/2010
při placení příspěvků vždy používejte variabilní symbol: stejný jako přidělený dítěti v MŠ.

SPOLEK RODIČŮ – mladší děti – NA ŠKOLNÍ ROK 500- Kč

SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2019 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010

  • variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
  • platbu proveďte jednorázovým platebním příkazem

SPOLEK RODIČŮ – předškolní + odklad školní docházky – MĚSÍČNĚ 300- Kč

SPLATNOST K 20. DNI V MĚSÍCI, PRVNÍ PLATBA SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2019 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010

  • variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
  • platbu proveďte trvalým příkazem první platba v září a poslední platba v červnu