Informace k placení

Informace k placení příspěvků do Spolku rodičů

Placení příspěvků ve školním roce 2020/2021

ÚČET U FIO BANKY č. 2100781106/2010
při placení příspěvků vždy používejte variabilní symbol přidělený dítěti v MŠ.

Mladší děti – NA ŠKOLNÍ ROK 500- Kč

SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2020 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010

  • variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
  • platbu proveďte jednorázovým platebním příkazem

Děti s povinnou předškolní docházkou + odkladem školní docházky – MĚSÍČNĚ 300- Kč

SPLATNOST K 20. DNI V MĚSÍCI, PRVNÍ PLATBA SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2020 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010

  • variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
  • platbu proveďte trvalým příkazem první platba v září a poslední platba v červnu