Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Již několik let se účastníme celoročního projektu České obce sokolské pro předškolní děti: “ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Záštitu nad projektem přijalo MŠMT.

Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou v MŠ děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové, kterými je cvičební jednotka doplněna.

Společné činnosti vztahující se k jednotlivým měsícům roku (např. karneval či pouštění draků) vhodně seznamují děti nejenom s netradičními aktivitami, ale dávají možnost se lépe poznat, vytvořit kolektiv. V něm pak společně prožívat radost nejenom z pohybu.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života.