Školné a stravné

Platby na prázdniny ve školním roce 2020/2021

Školné na srpen činí 515 Kč, za červenec se školné neplatí.
Platbu proveďte bezhotovostně na účet MŠ.

Stravné za srpen bude vybíráno za skutečně odchozené dny dětí do mateřské školy o prázdninách.

Odhlašování dětí

Odhlásit dítě ze stravování je nutno do 700 hodin.

Rovněž dopolední nebo odpolední svačinu je třeba odhlásit do této doby.

K odhlašování stravy a tedy i omlouvání dětí slouží aplikace Strava.cz.

Náhradní možností je SMS na číslo 734 514 355 v následující formě: jméno a příjmení dítěte, třída, datum na které odhlašujete a celý den/po obědě.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete neodhlášený oběd vyzvednout v době od 1100 do 1115 hodin.

Měsíční záloha na stravné:

760,- Kč pro děti do šesti let 

780,- Kč pro děti sedmileté (s odkladem školní docházky) 

Ceny stravného: Děti do šesti let Děti s OŠD
Svačina dopolední

  9,- Kč

9,- Kč
Oběd 20,- Kč 21,- Kč
Svačina odpolední 9,- Kč 9,- Kč
Stravné celodenní 38,- Kč 39,- Kč

INFORMACE O VÝŠI MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2021/2022

Od  1. 9. 2021 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku

                                      500,- Kč.

– platba na měsíc září musí být připsána do 20. srpna

Číslo účtu: 23237561/0100

Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (aby byla platba nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ.
Stravné bude vyúčtováno 2x ročně – v lednu a červenci.

Další platby

Jednorázově v září je třeba zaplatit 150,- Kč za pitný režim a 75,- Kč za pojištění na celý školní rok. Platby můžete poslat najednou se stravným a školným.

Prosíme Vás, při všech platbách vždy používejte přidělený variabilní symbol.

 

Soubory ke stažení