Školné a stravné

Odhlašování dětí

Odhlásit dítě ze stravování je nutno do 700 hodin.

Rovněž dopolední nebo odpolední svačinu je třeba odhlásit do této doby.

Použít můžete sešity v šatnách nebo telefon se záznamníkem: 466 501 291

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete neodhlášený oběd vyzvednout v době od 1100 do 1115 hodin.

Měsíční záloha na stravné:

680,- Kč pro děti do šesti let 

700,- Kč pro děti sedmileté (s odkladem školní docházky) 

Ceny stravného: Děti do šesti let Děti s OŠD
Svačina dopolední

  8,- Kč

8,- Kč
Oběd 19,- Kč 20,- Kč
Svačina odpolední 7,- Kč 7,- Kč
Stravné celodenní 34,- Kč 35,- Kč

INFORMACE O VÝŠI MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Od  1. 9. 2019 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku

                                      560,- Kč.

– platba na měsíc září musí být připsána do 20. srpna

Číslo účtu: 23237561/0100

Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (aby byla platba nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ.
Stravné bude vyúčtováno je 2x ročně – v lednu a červenci.