Platby

Při všech platbách vždy používejte přidělený variabilní symbol.

Měsíční záloha na stravné:

Platí od 1. 4. 2023

1000,- Kč pro děti do šesti let 

1040,- Kč pro děti sedmileté (s odkladem školní docházky) 

Ceny stravného: Děti do šesti let Děti s OŠD
Přesnídávka

 11,- Kč

11,- Kč
Oběd 28,- Kč 30,- Kč
Svačina odpolední 11,- Kč 11,- Kč
Celkem 50,- Kč 52,- Kč

Odhlašování dětí

Odhlásit dítě ze stravování je nutno do 700 hodin.

Rovněž dopolední nebo odpolední svačinu je třeba odhlásit do této doby.

K odhlašování stravy a tedy i omlouvání dětí slouží aplikace Strava.cz.

Náhradní možností je SMS na číslo 734 514 355 v následující formě: jméno a příjmení dítěte, třída, datum na které odhlašujete a celý den/po obědě.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete neodhlášený oběd vyzvednout v době od 1100 do 1115 hodin.

Školné na školní rok 2022/2023

Od  1. 9. 2022 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku

                                      560,- Kč měsíčně.

– platba na měsíc září musí být připsána do 20. srpna

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (narozené do 31. 8. 2017) se vzdělávají bezplatně – neplatí školné.

Číslo účtu: 23237561/0100

Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (aby byla platba nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ.
Stravné bude vyúčtováno 2x ročně – v lednu a červenci.

Další platby

Jednorázově v září je třeba zaplatit 250,- Kč za pitný režim a 75,- Kč za pojištění na celý školní rok. Platby můžete poslat najednou se stravným a školným.

„Peněženky dětí“ – konto na divadla, programy, výlety apod.

Číslo účtu: 2002305368/2010 FIO banka

Částka 1000,- Kč na první pololetí se vybírá v září.

Bude vyúčtována podle účasti dítěte na jednotlivých akcích.

Soubory ke stažení