Platby

Měsíční záloha na stravné:

Prosíme Vás, při všech platbách vždy používejte přidělený variabilní symbol.

760,- Kč pro děti do šesti let 

780,- Kč pro děti sedmileté (s odkladem školní docházky) 

Ceny stravného: Děti do šesti let Děti s OŠD
Svačina dopolední

  9,- Kč

9,- Kč
Oběd 20,- Kč 21,- Kč
Svačina odpolední 9,- Kč 9,- Kč
Stravné celodenní 38,- Kč 39,- Kč

Odhlašování dětí

Odhlásit dítě ze stravování je nutno do 700 hodin.

Rovněž dopolední nebo odpolední svačinu je třeba odhlásit do této doby.

K odhlašování stravy a tedy i omlouvání dětí slouží aplikace Strava.cz.

Náhradní možností je SMS na číslo 734 514 355 v následující formě: jméno a příjmení dítěte, třída, datum na které odhlašujete a celý den/po obědě.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete neodhlášený oběd vyzvednout v době od 1100 do 1115 hodin.

Školné na školní rok 2021/2022

Od  1. 9. 2021 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku

                                      500,- Kč měsíčně.

– platba na měsíc září musí být připsána do 20. srpna

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (narozené do 31. 8. 2016) se vzdělávají bezplatně – neplatí školné.

Číslo účtu: 23237561/0100

Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (aby byla platba nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ.
Stravné bude vyúčtováno 2x ročně – v lednu a červenci.

Další platby

Jednorázově v září je třeba zaplatit 150,- Kč za pitný režim a 75,- Kč za pojištění na celý školní rok. Platby můžete poslat najednou se stravným a školným.

Fond na divadla, programy, výlety

Částka 1000,- Kč se vybírá v hotovosti v kanceláři školy ve dnech 16. – 20. 9. 2021.

Bude vyúčtována podle účasti dítěte na jednotlivých akcích.

 

 

Soubory ke stažení