Školní jídelna

Odhlašování dětí

Odhlásit dítě ze stravování je nutno do 1000 hodin předchozího dne.

Rovněž dopolední nebo odpolední svačinu je třeba odhlásit do této doby.

K omlouvání dětí a tedy i  odhlašování stravy  slouží aplikace Naše MŠ.

Náhradní možností je SMS na číslo 734 514 355 v následující formě: jméno a příjmení dítěte, třída, datum na které odhlašujete a celý den/po obědě.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete neodhlášený oběd vyzvednout po předchozím oznámení v 1100 hodin u Žabiček.