Školní vzdělávací program

„Střípky mozaiky“,

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Provoz MŠ: 6:15 – 16:45 hod.

Kapacita MŠ: 130 dětí

Organizace tříd:

I. třída BERUŠKY mladší děti
II. třída SLUNÍČKA mladší děti
III. třída HOUBIČKY starší děti
IV. třída KYTIČKY starší děti
V. třída ŽABIČKY smíšená třída

 

Organizace dne v MŠ

Děti do školky přicházejí do 8:30 hodin (předškoláci do 8:15).

Hrají si podle svých přání, k dispozici jsou jim hračky a pomůcky v hracích koutcích, mají možnost si kreslit, modelovat, stříhat, lepit, cvičit, zpívat a hrát na hudební nástroje. Paní učitelky vytvářejí příležitosti k naplňování vzdělávacích cílů.

Svačina: 8:30 – 9:00

Po svačině děti pokračují v řízených aktivitách zaměřených na činnosti – smyslové, logické, pohybové, didaktické apod., hudební a jazykové chvilky. Dochází k prolínání činností frontálních, skupinových i individuálních s využitím experimentování, kooperativního a prožitkového učení. Podle počasí následuje pobyt venku zaměřený na volnou hru, pohybové aktivity, experimentování, sezónní činnosti. Děti jdou na zahradu nebo na vycházku.

Oběd: 11:45 – 12:15 (mladší děti); 12:00 – 12:30 (starší děti)

Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče odvádějí v době od 12:15 – 12:45.

Ostatní poslouchají pohádku, relaxační hudbu a odpočívají do 14:15. Děti, které mají menší potřebu spánku, postupně vstávají a jsou jim nabízeny klidové činnosti.

Svačina: 14:30 – 15:00

Následují volné hry a činnosti, individuální a skupinová práce s dětmi, doplňující programy a aktivity, podle počasí pobyt na školní zahradě. Děti se rozcházejí do 16:45 hodin.

 

Spolupráce

Se základními školami:
Štefánikova, Závodu míru

S dětskou psycholožkou:
Možnost konzultací v MŠ – 1x za dva měsíce podle zájmu

S logopedkou:
Depistáž a konzultace 2x za rok.
Individuální logopedická intervence zaměřená na podporu správné výslovnosti hlásek – 1 x za 14 dní.

S TyfloCentrem:
Návštěva a seznámení s programem TyfloCentra (sdružení pro zrakově postižené), besídka, společné využití prostor tělocvičny

S rodiči:
Sběr podzimních přírodnin (kaštany), sběr papíru, sběr plastů, baterií a drobného elektroodpadu
Spolek rodičů při MŠZM
Slavnosti, dílny a besídky
Hrátky pro nejmenší – adaptační program
Schůzky s rodiči, besedy
Individuální konzultace s ředitelkou a s učitelkami