Šablony I pro MŠ Mozaika Pardubice

OPJAK Šablony I pro MŠ Mozaika Pardubice

Projekt (název, registrační číslo):

Název projektu:                OPJAK Šablony I pro MŠ Mozaika Pardubice

Číslo projektu:                  CZ.02.02.03/00/22_002/0000999

Výše podpory:                  677 328,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2025
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ).

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.