EU – personální podpora

Personální podpora – Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – MŠ Pardubice, náb. Závodu míru 1961
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008896
VÝŠE PODPORY — 618 096,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.