Mladší

Aktivity – mladší děti

Školní rok 2021 – 2022

Se Sokolem do života 20,- Kč – sešit Průběžně každý den
Plavání –

U Majáku Pardubice

1150,- Kč + doprava/ 10 lekcí

přihlášky ve druhém pololetí

9:15 – 10:00 hod.
10:00 – 10:45 hod.
Úterý- od 31. 1. 2023