Mladší

Aktivity – mladší děti

Školní rok 2019 – 2020

 • Divadelní představení v MŠ
 • Návštěvy ekocentra, přírodovědné programy v MŠ
 • Polodenní výlety, společný celodenní výlet
 • Škola v přírodě (pro starší děti)
 • Mikulášská nadílka
 • Karneval
 • Vítání jara
 • Oslava Dne dětí
 • Sportovní olympiáda
 • Vánoční setkání a jarní besídky
 • Zahradní slavnost
Anglický jazyk
2500,- Kč/ 30 bloků/blok 3 hod.
čtvrtek dopoledne –
pátek dopoledne –
Hrátky s pohybem zdarma  odpoledne
Plavání – U Majáku Pardubice 900,- Kč + doprava/ 10 lekcí březen – květen