Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu na školní rok 2019/2020

Přihlášky se vyplňují od 16. 4. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách: https://zapisy.pardubice.eu
Na těchto stránkách získáte také podrobné informace.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou k vyplnění Žádosti využít tato kontaktní místa:

  • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu – po předchozí domluvě
  • ředitelna MŠ v tyto termíny – úterý 23. a 30. 4. 2019 v době 14:30 – 16:00 hod.