Přijímání dětí

Přijímací řízení na další školní rok bude probíhat na jaře 2023 ve třech fázích:

1. vydávání žádostí

18. 4. 2023 – 9. 5. 2023

Žádosti pro zápis dítěte do mateřské školy se generují elektronicky na adrese https://zapisyms.pardubice.eu

2. přijímání žádostí (květen)

9. 5. 2023 – 10. 5. 2023

8:00 – 12:30 13:00 – 16:00

V určených dnech je třeba doručit žádost do MŠ a předložit potřebné doklady.

3. vyhodnocování žádostí

od 29. 5. 2023

Žádosti budou v zákonné lhůtě vyhodnoceny podle předem zveřejněných kritérií a výsledky zveřejněny.

Podrobné instrukce budou včas zveřejněny.