Přijímání dětí

Přijímací řízení na další školní rok bude probíhat na jaře 2023 ve třech fázích:

1. vydávání žádostí (od poloviny dubna)

Žádosti pro zápis dítěte do mateřské školy se generují elektronicky na adrese https://zapisyms.pardubice.eu.

2. přijímání žádostí (květen)

V určených dnech je třeba doručit žádost do MŠ a předložit potřebné doklady.

3. vyhodnocování žádostí

Žádosti budou v zákonné lhůtě vyhodnoceny podle předem zveřejněných kritérií a výsledky zveřejněny.

Přesné termíny a podrobné instrukce budou včas zveřejněny.