Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace:

https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 20. 4. 2020 do 12. 5. 2020

Žádost po vygenerování vytisknete a necháte potvrdit dětským lékařem.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou k vyplnění žádosti využít tato kontaktní místa:

  • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu – po předchozí domluvě
  • ředitelna MŠ po telefonické domluvě

Termín sběru žádostí je

11. 5. a 12. 5. 2020

8:00 – 12:30, 13:00 – 16:00 hodin.

Zákonný zástupce předloží  v tomto termínu ředitelce MŠ:

  • řádně vyplněnou žádost potvrzenou lékařem,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu),
  • případně doklad o skutečném bydlišti – např. originál nájemní smlouvy.

Je třeba předložit k nahlédnutí ORIGINÁLY dokumentů. 

Podrobné instrukce a návod najdete ZDE

 

Soubory ke stažení