Přehled výdajů

Je-li je akce financována ze Spolku rodičů při MŠZM, je to vždy uvedeno na oznamovacím letáčku.

Všechny doklady jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

Rok 2019
Divadla, výukové, sportovní a zábavné programy v MŠ i na výletech 79 599,- Kč
Hračky, didaktické pomůcky a sportovní náčiní 71 127,- Kč
Občerstvení na výlet 5 713,- Kč
Rok 2020
Divadla, výukové, sportovní a zábavné programy v MŠ i na výletech 27 595,- Kč
Hračky, didaktické pomůcky a sportovní náčiní 48 192,- Kč
Doprava na výlety 4 786,76 Kč
Rozloučení s předškoláky 22 917,- Kč
Náklady na administrativu 1 000,- Kč
Rok 2021 (leden – srpen)
Divadla, výukové, sportovní a zábavné programy v MŠ i na výletech 9 250,- Kč
Hračky, didaktické pomůcky a sportovní náčiní 23 022,- Kč
Doprava na výlety 21 567,61 Kč
Obědy na výletě 9 450,- Kč
Knížky 3 375,- Kč
Náklady na administrativu 1 000,- Kč