Pohádka "O nezbedných kůzlátkách" - mladší děti

05.03.2019

V jednom malém domečku,
v prostřed modrých zvonečků
žila byla jedna koza,
ta se jmenovala Józa.