Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Mateřská škola se nachází v klidné části na okraji sídliště, je plně obklopena zelení                                   Virtuální prohlídka MŠ
a velikou zahradou, kterou lemují vzrostlé chráněné duby. 

V současné době je kapacita MŠ 130 dětí rozdělených do pěti tříd (Berušky, Sluníčka
Houbičky, Kytičky, Žabičky).        
Škola vlastní malou tělocvičnu, kterou využívá pro pohybové a zájmové aktivity dětí.

Naše zaměření vychází ze zásad Zdravé mateřské školy (prožitkové učení, prostor pro hru, respektování kamarádských vztahů, postupná adaptace, správná výživa...).
Ve třech třídách probíhá jednou týdně bloková výuka angličtiny.

Co je na našich stránkách nového?

26. 5. 2016 Přírodovědný program "Ptáci a hmyz" - mladší děti - foto
24. 5. 2016 Sportovní hry - starší děti - foto
20. 5. 2016 Informace k platbám na prázdniny 2016 - viz Soubory ke stažení
18. 5. 2016 Pozvánka na Zahradní slavnost
17. 5. 2016 Plavání pod vodou - mladší děti - foto
17. 5. 2016

Sportovní hrátky s tátou - foto ze společné akce
Velké poděkování patří tatínkovi dětí Mazuchových z 3. tř. Houbičky za sponzorský dar - káva na celou akci
a rodičům, kteří nám pomohli organizovat připravené aktivity - p. Martínek - "Kuličkiáda", p. Lejsek - "Uzlování", p. Dvořák - "Skládání šipek".

11. 5. 2016 Informace k 2. kolu přijímacího řízení na školní rok 2016/2017
Od 11. 5. jsou v platnosti nové přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení (24. 5.). V případě, že již máte původní přihlášku potvrzenou od lékaře, tak razítko bude v platnosti! Novou přihlášku si prosím vyzvedněte v MŠ nebo Vám ji zašleme  na vyžádání e-mailem. Děkujeme za pochopení.
29. 4. 2016 Na co se těšíme v květnu

Co Vás nejvíce zajímá               

Na co se těšímeFotogalerieJídelníček