Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Mateřská škola se nachází v klidné části na okraji sídliště, je plně obklopena zelení                                   Virtuální prohlídka MŠ
a velikou zahradou, kterou lemují vzrostlé chráněné duby. 

V současné době je kapacita MŠ 130 dětí rozdělených do pěti tříd (Berušky, Sluníčka
Houbičky, Kytičky, Žabičky).        
Škola vlastní malou tělocvičnu, kterou využívá pro pohybové a zájmové aktivity dětí.

Naše zaměření vychází ze zásad Zdravé mateřské školy (prožitkové učení, prostor pro hru, respektování kamarádských vztahů, postupná adaptace, správná výživa...).
Ve třech třídách probíhá jednou týdně bloková výuka angličtiny.

Co je na našich stránkách nového?

 22. 2. 2017 Pozvánka pro rodiče na Besedu s kožní lékařkou MUDr. Jandovou 
a od 17.00 hod. na "Čaj o páté" - neformální posezení s p. uč. s možností ind. konzultací
 22. 2. 2017 Preventivní program "Jak Křemílek naučil Vochomůrku správně jíst" - mladší děti - foto
  Pozvánka na Dny otevřených dveří
 27. 1. 2017 "Na co se těšíme v únoru"

Co Vás nejvíce zajímá               

Na co se těšímeFotogalerieJídelníček