Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Mateřská škola se nachází v klidné části na okraji sídliště, je plně obklopena zelení                                   Virtuální prohlídka MŠ
a velikou zahradou, kterou lemují vzrostlé chráněné duby. 

V současné době je kapacita MŠ 130 dětí rozdělených do pěti tříd (Berušky, Sluníčka
Houbičky, Kytičky, Žabičky).        
Škola vlastní malou tělocvičnu, kterou využívá pro pohybové a zájmové aktivity dětí.

Naše zaměření vychází ze zásad Zdravé mateřské školy (prožitkové učení, prostor pro hru, respektování kamarádských vztahů, postupná adaptace, správná výživa...).
Ve třech třídách probíhá jednou týdně bloková výuka angličtiny.

Co je na našich stránkách nového?

 14. 2. 2017 Preventivní program "Čistota půl zdraví" - starší děti - foto
  14. 2. 2017 Lyžařský výcvik - starší děti - foto
    9. 2. 2017 Přírodovědný program "Ptáci v zimě" - mladší děti - foto
 31. 1. 2017 Pozvánka na Dny otevřených dveří
 30. 1. 2017 Hrátky s pohybem - mladší děti, Hrátky s barvou - starší děti - rozpis termínů na 2. pololetí
 27. 1. 2017 Pozvánky pro rodiče: na Schůzku s p. učitelkami ZŠ + na Besedu s kožní lékařkou MUDr. Jandovou 
 27. 1. 2017 "Na co se těšíme v únoru"
 19. 1. 2017 Hrátky pro nejmenší budou znovu zahájeny ve středu 1. 2. 2017

Co Vás nejvíce zajímá               

Na co se těšímeFotogalerieJídelníček