ZRAKOVÝ SCREENING

ZRAKOVÝ SCREENING

MladšíStarší
Pátek - od 8:30 hod. v tělocvičně

Letáčky s podrobnými informacemi budou vyvěšeny v šatnách.

V případě zájmu vyplňte v šatně formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a

v den zrakové prevence přineste zdravotní průkaz Vašeho dítěte.

Vyšetření proběhne postupně po třídách během dopoledne v doprovodu učitelek.