LESEM NE LESEM, POLEM NE POLEM

LESEM NE LESEM, POLEM NE POLEM

Starší
Čtvrtek - od 9:00 hod. ve VČM v Pardubicích

Edukační program o české přírodě

od 9:00 hod. Kytičky

od 10:00 hod. Houbičky

Vstupné 40,- Kč bude hrazeno z konta dětí