JAK SLUNÍČKO STAVĚLO SNĚHULÁKA

JAK SLUNÍČKO STAVĚLO SNĚHULÁKA

Starší
Úterý - od 9:30 hod. v MŠ

Pohádka Sluníčkového divadla

Vstupné 50,- Kč hrazeno z konta dětí