PROSTĚ ŽÁBA

PROSTĚ ŽÁBA

Starší
Středa - od 9:30 hod. v MŠ

  • pohádka divadla U staré herečky
  • vstupné 50,- Kč hrazeno z konta dětí