Den Země

Den Země slavíme pobytem v přírodě, všímáme si odpadků a jejich třídění a vymýšlíme, jak naši Zemi chránit.