ZMĚNA V OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

S ukončením rekonstrukce kuchyně se vracíme k dřívějšímu nastavení omlouvání dětí.

Můžeme schválit omluvy doručené do 7:00 hodin aktuálního dne. Po nahlášení stavu strávníků do kuchyně již nemůžeme dělat změny počtu jídel.

Pokud je omluvenka zamítnutá, znamená to, že jsme ji vzali na vědomí, jen není odhlášená strava. Není třeba posílat ji opakovaně, ani psát zprávy.

Prosíme a žádáme Vás, abyste si pročetli návod k aplikaci, který je na nástěnkách a stále k dispozici ZDE v dokumentech MŠ.

Zároveň Vás žádáme, abyste si zkontrolovali stav vašich plateb. Stále evidujeme u některých dětí nedoplatky. Pokud vidíte červená čísla, znamená to dluh, který je třeba uhradit do data splatnosti.

Děkujeme za spolupráci.