Zpátky do školky

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 3. května budeme moci ve školce přivítat všechny děti.

Provoz MŠ bude probíhat v běžném režimu bez omezení počtu dětí na třídách a bez testování.

Prosíme vás o dodržování základních opatření:

Do školky mohou přijít pouze děti ZCELA zdravé v doprovodu jedné osoby.

Při vstupu používejte dezinfekci na ruce.

Vstupující osoba musí mít řádně zakryté dýchací cesty – respirátor přes ÚSTA I NOS a bude se v budově a v areálu zdržovat jen nezbytně nutnou dobu.

Děti budou mít v šatně roušku pro případ potřeby.

Pokud se rozhodnete, že dítě do školky nepřijde, prosíme, omluvte jej v omluvném systému – i dopředu na více dnů – je pro nás důležité vědět, pro kolik dětí musíme zajistit stravování.

Těšíme se na vás.