Nové opatření

Vážení rodiče,

všichni víme, že epidemiologická situace není dobrá.

Abychom co nejvíce předcházeli riziku uzavření celé školky nebo většího počtu tříd v případě výskytu onemocnění Covid – 19 i nepříjemnému testování malých dětí, jsme nuceni přidat jedno nové bezpečnostní opatření:

NOVÉ – platí od úterý 12. 1. 2021

Snažíme se spojování tříd omezit na nezbytně nutnou míru, ale z důvodu udržení stávající provozní doby se bez částečného spojování tříd nemůžeme obejít.  Je proto nutné snížit riziko možného přenesení nákazy mezi třídami a chránit děti v případě, že jsou v místnosti s dětmi z jiných tříd, to bývá:

ráno do 7:15 hodin

odpoledne od 15:30 hodin

  • V tomto čase budou mít všechny přítomné děti nasazenou roušku, paní učitelka respirátor.

Připomínáme, že dosavadní opatření jsou stále platná:

  • Do školky mohou přijít pouze děti ZCELA zdravé v doprovodu jedné osoby.
  • Doprovázející osoba musí mít zakryté dýchací cesty – roušku či respirátor přes ÚSTA I NOS a bude se v budově a v areálu zdržovat jen nezbytně nutnou dobu.
  • Děti mají s sebou dvě čisté podepsané roušky a podepsaný sáček na použitou roušku.
  • Při vstupu do školky používejte dezinfekci na ruce a dohlédněte, aby si Vaše dítě důkladně umylo ruce mýdlem před vstupem do třídy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Radka Melichnová