ŽIVOT VE VODĚ – Ž+B

ŽIVOT VE VODĚ – Ž+B

Mladší
Úterý - od 8:45 hod. v Ekocentru PALETA

  • přírodovědný výukový program
  • od 8:45 hod. Žabičky
  • od 10:10 hod. Berušky
  • vstupné 50,- Kč placeno z ekodotace