Výstava v Mázhausu – Žabičky

Výstava v Mázhausu – Žabičky

Mladší
Úterý - od 10:30 hod.

Děti z Žabiček navštíví výstavu o vánočních a adventních zvycích

„Přichází čas vánoční“

v Šatlavě Mázhausu radnice

vstupné 35,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů

děti s sebou nic nepotřebují