Vodnická pohádka

Vodnická pohádka

Starší
Středa - od 9:20 hod. v MŠ

  • pohádka loutkového divadla Kozlík
  • vstupné hrazeno z konta dětí