TULÁCI PO HVĚZDÁCH – ŽABIČKY

TULÁCI PO HVĚZDÁCH – ŽABIČKY

Mladší
Středa - v 9:45 hod. v Ateliéru HDD

  • program s výtvarnou dílnou
  • vstupné 80,- Kč hrazeno z konta dětí