PROSTĚ ŽÁBA

PROSTĚ ŽÁBA

Mladší
Středa - od 8:30 hod. v MŠ

  • pohádka divadla U staré herečky
  • vstupné 50,- Kč hrazeno z konta dětí