Povídání u betlémských jesliček“

Povídání u betlémských jesliček“

MladšíStarší
Čtvrtek -

Program v MŠ s ukázkami živých zvířat

Vstupné 60,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů