Pohádka v MŠ

Pohádka v MŠ

Pondělí -

O paní Nudě
8:30 hod. starší děti
9:30 hod. mladší děti
vstupné 50,- Kč hrazeno ze Spolu rodičů