Výstava v Mázhausu – Sluníčka a Berušky

Výstava v Mázhausu – Sluníčka a Berušky

Mladší
Čtvrtek -

Děti ze Sluníček a z Berušek navštíví výstavu o vánočních a adventních zvycích

„ Přichází čas vánoční„

v  Šatlavě Mázhausu

Sluníčka od 9:30 hodin

Berušky od 10:00 hodin

děti s sebou nic nepotřebují.

vstupné 35,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů