Návštěva Sokolovny na Olšinkách

Návštěva Sokolovny na Olšinkách

Mladší
Úterý - 10:00 hod.

vstupné hrazeno ze Spolku rodičů