KRÁSA SKLA – Berušky

KRÁSA SKLA – Berušky

Mladší
Čtvrtek - od 10:00 hod. ve VČM Pardubice

  • edukační program ve Východočeském muzeu v Pardubicích
  • vstupné 40,- Kč hrazeno z peněženky dětí