KARNEVALOVÉ VESELÍ

KARNEVALOVÉ VESELÍ

MladšíStarší
Středa - od 8:30 hod. a od 9:30 hod. v MŠ

Zábavné dopoledne s programem klauna

Prosíme rodiče, aby na tento den dali dětem pohodlné karnevalové masky (děti v nich budou již od rána).

Vstupné hrazeno z konta dětí