Jarní kočička

Jarní kočička

Mladší
Čtvrtek - od 8:30 hod. v MŠ

Hudební pohádka Víly Srdíčkové

  • vstupné 45,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů