JAK VZNIKÁ KNIHA

JAK VZNIKÁ KNIHA

Starší
Pondělí - od 8:30 hod. v MŠ

  • od 8:30 hod. Kytičky
  • od 9:15 hod. Houbičky
  • beseda s autorkou dětských knih J. Vítovou
  • vstupné 60,- Kč hrazeno z konta dětí