JAK SLUNÍČKO STAVĚLO SNĚHULÁKA

JAK SLUNÍČKO STAVĚLO SNĚHULÁKA

Mladší
Úterý - od 8:30 hod. v MŠ

Pohádka Sluníčkového divadla

Vstupné 50,- Kč hrazeno z konta dětí