Jak se zvířátka chystají na zimu

Jak se zvířátka chystají na zimu

MladšíStarší
Pondělí -

8:45 hod. Berušky

9:30 hod. Sluníčka

10:15 hod. Žabičky

Přírodovědný program v MŠ

Vstupné 80,- Kč hrazeno z ekodotace