ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

Starší
Středa - od 9:00 hod. v Mázhausu radnice na Pernštýnském náměst

Vánoční výstava

  • vstupné 40,- Kč hrazeno z konta dětí

od 9:00 Kytičky

od 9:30 Houbičky