MŠ o letních prázdninách

Provoz Mateřské školy Pardubice, nábř. Závodu míru 1961 bude přerušen od 27. 7. do 21. 8. 2020.

Pokud potřebujete umístit dítě do jiné mateřské školy v době uzavření naší školy, postupujte podle informací na stránkách konkrétní MŠ, kterou si vyberete v přehledu níže.

Naše mateřská škola bude přijímat děti z jiných mateřských škol v prázdninovém provozu na období od 7.7. do 24.7.2020.

Zápis dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2020 se koná

1.6.- 2.6. 2020 od 8,00 do 16,00 hod.

Zákonný zástupce dítěte přinese v tyto dny vyplněnou přihlášku a potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou.

Přijímány budou děti ze školského obvodu 1 (na přehledu jsou označeny modrou barvou).

Po převzetí rozhodnutí zákonný zástupce uhradí zálohu na školné – 26,-Kč/den.

Stravné uhradí v den nástupu.

Žádost o umístění na prázdniny 2020

Kritéria prázdniny MŠZM 2020

Přehled MŠ o prázdninách.

Mgr. Radka Melichnová

ředitelka školy