Zpátky ve školce …..

Seznámili jsme se s různými profesemi a řemesly.