Zapojili jsme se do výtvarné soutěže- pomahameprirode.cz