Vyměníme starý papír za nový.

Děkujeme, že jste se zapojili do sběrové akce. Děti dostaly malou odměnu a naše knihovna

“ztěžkne” o nové pohádkové knihy.