Voda kouzlí s barvami

Experimenty s vodou, vzlínání vody a míchání barev.
Pracujeme ve skupinách, dle návodu.
Učíme se komunikovat, spolupracovat a ověřujeme si naše nápady praktickými pokusy.

Nezapomínáme na cvičení celého těla i pusinek. Pravidelně se věnujeme také grafomotorice.