Tvoření pravidel třídy-zdvořilostní fráze, pozdravy