Plody pozimu – co můžeme ještě nalézt na poli

Poznáváme jednotlivé druhy, porovnáváme jejich velikost,  tvary, vůni apod.