Kouzlení s barvami podzimu

Hrajeme si s vodou a barvami podzimu, učíme se spolupracovat. Pracujeme s listím ve třídě i na zahradě.
Se začátkem listopadu jsme se vydali na poštu, poslat obrázek do výtvarné soutěže.
A nezapomněli jsme ani na připomenutí Dušiček.